V Malých Karpatoch máme o tri zaevidované jaskyňe viac

V Malých Karpatoch máme o tri zaevidované jaskyňe viac

V rámci výskumu významných anorganických javov viedli dnes naše kroky do ťažko exponovaného terénu, do oblasti Smoleníc. Podarilo sa nám tu zaevidovať a zmapovať tri jaskyne, ktoré doposiaľ chýbali v evidencii jaskýň, ktorú vedie Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva. Jedna z jaskýň nás potešila skromnou krasovou výzdobou a nechýbali ani?
V Malých Karpatoch už máme takto zaevidovaných takmer 400 jaskýň. Do neprístupných jaskýň je zakázané vstupovať. Niekoľko z nich sa aj tento rok plánuje vyhlásiť za verejnosti voľne prístupné jaskyne ?
Text/Foto: Alexander Lačný