Svadobné lety orliakov morských

Orliaky morské (Haliaeetus albicilla) práve v tomto období majú svadobné lety spojené s hlasitým ozývaním a prvkami vzdušnej akrobacie (húpačky a drapochyty). Páry začínajú hniezdiť veľmi skoro. Samica orliaka už v prvej dekáde februára znáša do hniezda 1 – 3 vajcia. Ochranu hniezdnych lokalít vzácnych dravcov a podmienky pokoja zabezpečujeme v našom kompetenčnom území aj vďaka dobrej komunikácií s vlastníkmi a užívateľmi územia. Držíme orliakom morským palce aby sa im darilo čo najviac.