starostlivosť o NPR Devínska Kobyla

starostlivosť o NPR Devínska Kobyla

Piatok 13. septembra bol v Malých Karpatoch úspešným dňom. V spolupráci s dobrovoľníkmi zo Slovenskej sporiteľne, ktorí nám prišli pomôcť v rámci dobrovoľníckeho dňa, sme na území NPR Devínska Kobyla zrealizovali manažmentové práce v rámci starostlivosti o xerotermné biotopy, ktoré sú predmetom ochrany tejto prírodnej rezervácie. V rámci úspešnej piatkovej akcie sme sa venovali aj obnove a doplneniu označenia NPR, pri vstupe do územia na lokalite Rovnice nad Sandbergom, pri žltej a zelenej turistickej trase.