Spolupráca Správ CHKO Biele Karpaty a CHKO Malé Karpaty pri ochrane bociana čierneho

Spolupráca Správ CHKO Biele Karpaty a CHKO Malé Karpaty pri ochrane bociana čierneho

Akciu s názvom nové bývanie pre bociany čierne (Ciconia nigra) sa podarilo úspešne zrealizovať ostatný víkend v Považskom Inovci vďaka dobrej spolupráce správ CHKO Biele Karpaty a CHKO Malé Karpaty a členov stráže prírody. Bocianom prajeme úspešný prílet zo zimovísk na hniezdiská.

Text a foto: Mgr. Viktor Prachár