Revízia penovcov ukončená

S radosťou Vám chceme oznámiť, že sme úspešne ukončili revíziu výskytu penovcových lokalít v Malých Karpatoch. Zaznamenali sme 53 lokalít s výskytom penovcov a inkrustácií. Ďakujeme všetkým, ktorí cennými radami prispeli k zdarnému výskumu. Pripravili sme odborný článok k predmetnej téme, ktorý je momentálne v recenzii. O ďalších výsledkoch Vás samozrejme budeme informovať.