Preznačenie hraníc PR Klokoč

Tento týždeň sme dokončili preznačovanie obvodového označenia prírodnej rezervácie Klokoč. Toto maloplošné chránené územie s 5. stupňom územnej ochrany sa nachádza v území európskeho významu Biele hory na hranici Bratislavského a Trnavského kraja. Za pomoc pri označovaní rezervácie ďakujeme Lesnej správe Majdán. Značenie chránených území sa vykonáva v zmysle platných právnych predpisov a to podľa § 19, ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pruhové označenie na hraničných stromoch, prípadne na stĺpikoch po obvode chráneného územia sa vykoná dvoma pruhmi červenej farby širokými 5 cm, oddelenými medzerou širokou 5 cm. Horný pruh prebieha po celom obvode stromu vo výške 130 cm nad terénom a dolný pruh po vonkajšej časti obvodu chráneného územia.