Pre dravé vtáky sa začalo hniezdne obdobie

Pre dravé vtáky sa začalo hniezdne obdobie

Samica orliaka morského (Haliaeetus albicilla) inkubujúca znášku v hniezde umiestnenom na buku.

V Malých Karpatoch sa práve začala hniezdna sezóna pre dravé vtáky.

Ako prvé s hniezdením začali začiatkom februára naše najväčšie dravce – orliaky morské (Haliaeetus albicilla), ktoré začínajú s procesom inkubácie ako prvé.

Počas priebehu mesiaca marec začínajú s hniezdením orly kráľovské (Aquila heliaca) a sokoly sťahovavé (Falco peregrinus).

Pre prvé dva druhy je veľmi dôležité zabezpečenie ochranných opatrení v dostatočnom rozsahu cez orgán ochrany prírody, formou vyhlásenia ochrannej zóny, ktorá obmedzí lesohospododárske práce a iné antropogénne aktivity, ktoré by mohli mať na tieto druhy pri hniezdení negatívny vplyv. Prípadne by mohli aj zamedziť úspešnosti hniezdenia.

Pre úspešnosť hniezdenia je veľmi dôležitá komunikácia s vlastníkmi a užívateľmi dotknutých pozemkov, kde dravé vtáky hniezdia.

Na hniezdnych lokalitách sokola sťahovavého (Falco peregrinus) a výra skalného (Bubo bubo) je dôležité obmedzenie turisticko – rekreačných a športových aktivít. V zabezpečení podmienok pre tieto druhy v spolupráci s mimovládnou organizáciu Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) komunikujeme a úzko spolupracujeme so Slovenským horolezeckým spolkom (SHS) James.

Na hniezdnych lokalitách členovia stráže prírody zabezpečujú zvýšený ochranný dohľad.

Počas marca majú svadobné lety a pripravujú na hniezdenie myšiaky lesné (Buteo buteo) a jastraby lesné (Accipiter gentilis).  Najnápadnejšia je aktivita myšiakov, ktoré počas svadobných letov s nápadným správaním často krát návštevníkov územia sprevádzajú na oblohe.

 

 

Text a foto. Mgr. Viktor Prachár