pokračovanie manažmentu pastevného lesa

pokračovanie manažmentu pastevného lesa

V Panónskom háji (NPR Šúr) pokračujú plánované manažmentové opatrenia za účelom prinavrátenia pôvodného charakteru biotopu dubového lesa a pasienkov. Výruby boli ukončené a taktiež aj väčšina drevnej hmoty bola vyvezená, samozrejme okrem tej, ktorá je určená na samovoľný rozpad. Následne sa plánuje v najbližších dňoch pristúpiť k frézovaniu, aby sa vytvorili podmienky na budúcu pastvu, resp. mulčovanie. O pokračovaní prác Vás budeme informovať.