Pokračovanie manažmentu pastevného lesa v Panónskom háji

Pokračovanie manažmentu pastevného lesa v Panónskom háji

V Panónskom háji, ktorý je súčasťou NPR Šúr (k. ú. Svätý Jur) pokračujú plánované manažmentové opatrenia za účelom prinavrátenia pôvodného charakteru biotopu dubového lesa a pasienkov („pastevný riedkoles“). Na jar boli odstránením podrastu náletových drevín uvoľnené samostatne stojace solitérne duby a ponechané ležiace aj stojace mŕtve drevo mohutných dubov. V súčasnosti v závislosti od možností prebieha frézovanie (mulčovanie) plochy po ťažbe. Cieľom je obnovenie pôvodných pasienkových spoločenstiev a prinavrátenie pastvy do tohto cenného územia.