Počítali sme jaskynných spáčov

Rovnako ako na začiatku minulého roka, sme aj tento rok opäť navštívili nesprístupnené malokarpatské jaskyne s cieľom zistiť počty zimujúcich netopierov. Tento monitoring prebieha v zimných mesiacoch v priebehu januára až februára, kedy sú priemerné denné teploty najnižšie. Napriek pomerne teplej zime boli počty zimujúcich netopierov vyššie ako minulý rok, kedy bola zima chladnejšia. Najväčším prekvapením bola Havranická jaskyňa, kde sme zaznamenali v Zbojníckej sieni už druhý rok po sebe najpočetnejšie kolónie podkovára malého. Havranická jaskyňa je celoročne uzavretá a pomerne hlboká, čo vytvára veľmi dobré podmienky pre zimovanie najmä podkovára malého i iných druhov netopierov. Naopak ľahšie prístupné a otvorené jaskyne boli často bez nálezu zimujúcich druhov, prípadne kolónie zimujúcich netopierov sme nachádzali v ťažšie prístupných častiach jaskýň, kde aj v prípade brloženia niektorých druhov šeliem, nie sú rušené. Počas sčítania v priebehu dvoch dní sme navštívili jaskyne v Plaveckom (Havranická jaskyňa, Bubon, Malá skala), Kuchynsko-orešanskom (Husí stok) a Borinskom krase (Zbojnícka jaskyňa). V monitoringu budeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch, ktorý neskôr vyhodnotíme a publikujeme ?
Text/Foto: Michaela Cabadajová, Alexander Lačný