Tento týždeň sme sa venovali oprave označenia Národnej prírodnej rezervácie Šúr (4. a 5. stupeň ochrany) v katastrálnom území mesta Svätý Jur. V rámci tejto akcie sme doplnili aj nové označenie, ktoré upozorňuje návštevníkov na zakázané činnosti podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Správa CHKO Malé Karpaty vyjadruje poďakovanie členom stráže prírody, ktorí sa akcie zúčastnili a pomohli s označením tohto jedinečného chráneného územia. Taktiež ďakujeme aj za nezištnú pomoc pri aktivitách zameraných na ochranu prírody, veľmi užitočné činnosti zamerané na jej propagáciu a komunikáciu so širokou verejnosťou, nielen na území tejto lokality. Územiu NPR Šúr budeme venovať zvýšenú pozornosť vzhľadom na doteraz zaznamenané a zdokumentované porušenia platných predpisov.