Obmedzenie horolezeckej činnosti v Malých Karpatoch

Obmedzenie horolezeckej činnosti v Malých Karpatoch

Z dôvodu ochrany prírody – zabezpečenia pokoja pre chránené živočíchy počas reprodukčného obdobia upozorňujeme na obmedzenie skalolezeckej činnosti v CHKO Malé Karpaty a to nasledovne:

  1. Borinka – Pajštún – do 15. 6. je zakázané liezť medzi cestami Čierny previs a Ľavý Comici vrátane
  2. Plavecké Podhradie – Blázon – zatiaľ sa môže liezť len od Mačacej veže smerom dole. Ostatné cesty sú zakázané do 15.6.
  3. Plavecký Mikuláš – Kršlenica – lezenie zatiaľ povolené len na Strážnej veži (prístup z obce Plavecký Mikuláš)

Obmedzenia v jednotlivých sektoroch v rámci NPR Kršlenica sú v zmysle rozhodnutia orgánu ochrany prírody nasledovné:

Jaskynky  – zákaz lezenia a prístupu v období 1. 2. – 15. 6.
Pes Filipes – zákaz lezenia a prístupu v období  1. 2. – 15. 4.
Hrad – zákaz lezenia a prístupu v období  1. 2. -15. 4.
Lahôdka – zákaz lezenia a prístupu v období  1. 2. – 15. 6.
Slnečný hrebeň – zákaz lezenia a prístupu v období  1. 2. – 15. 6.

  1. Borinka – Medené hámre – lezenie je zatiaľ povolené na Platni
  2. Dobrá voda – lezenie je bez obmedzenia

Ďakujeme za rešpektovanie týchto obmedzení, ich dodržiavaním a ohľaduplným správaním prispejete k ochrane prírody.

Z dôvodu dohľadu nad dodržiavaním vyhlásených lezeckých obmedzení, bude zvýšená kontrolná činnosť členov stráže prírody.