O jednu jaskyňu v Malých Karpatoch viac

O jednu jaskyňu v Malých Karpatoch viac

V rámci úlohy Výskum významných anorganických javov sme sa dnes spolu s trnavskými jaskyniarmi zamerali a zaevidovali novú jaskyňu. Vytvorili sme tak akýsi rodný list jaskyne, ktorý zašleme do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Pribudla tak k viac ako tristovke jaskýň registrovaných v Malých Karpatoch. Objavenie tejto jaskyne potvrdzuje, že v aj tak dobre preskúmanom území Malých Karpát sa dá objaviť úplne nová jaskyňa. Dokonca aj väčších rozmerov, s kvapľovou výzdobou. Jaskyňu pred pár týždňami náhodne objavil pri zbere húb jaskyniar Matej Zvonár a nám sa pri podrobnejšom mapovaní podarilo objaviť dokonca nové priestory. Zaujímavá je aj z pohľadu jej vzniku. Pravdepodobne sa v minulosti formovala ako výverová jaskyňa a v súčasnosti je už neaktívna. Objav takýchto jaskynných priestorov nám napomáha urobiť si obraz o procesoch vzniku jaskýň v tejto oblasti, konkrétne Kuchynsko-orešanského krasu. Jaskyňu zameral a zaevidoval náš geológ – anorganik Alexander Lačný spolu s objaviteľmi – trnavskými jaskyniarmi Matejom Zvonárom a Michalom Vrbovským. Keďže predpokladáme možnosti objavu ďalších významných častí, jaskyňa bude ďalej speleologicky skúmaná trnavskými speleológmi. Pre verejnosť nebude prístupná z dôvodu jej ochrany a ťažkého prístupu k nej. Objaviteľ túto jaskyňu nazval Pytliakovou dierou.