nový informačný panel v NPR Čachtický hradný vrch

nový informačný panel v NPR Čachtický hradný vrch

V NPR Čachtický hradný vrch sme nainštalovali nový informačný panel, obnovili označenie územia a osadili drevené stĺpy s lanom, ako zábranu, nakoľko návštevníci tohto územia nerešpektujú zákaz pohybu mimo vyznačeného turistického chodníka a tým poškodzujú Európsky významné biotopy.