Nocoviská krkavcov čiernych (Corvus corax) v Malých Karpatoch

Nocoviská krkavcov čiernych (Corvus corax) v Malých Karpatoch

Práve teraz v jesennom období môžeme v Malých Karpatoch pozorovať jedinečné a zaujímavé divadlo. Krkavce čierne (Corvus corax) sa zvyknú koncentrovať do početných kŕdľov, ktoré svojím počtom niekedy dosahujú podľa posledných sčítaní 60 až 80 jedincov. Počas denných hodín predvádzajú vzdušnú akrobaciu nad dolinami a v podvečerných hodinách sa krátku chvíľu pred zotmením zhromaždia na spoločné nocovisko. Na nocovanie preferujú závery dolín a skalné steny s prevismi, ktorých je v krasových oblastiach Malých Karpát dostatok.

Text a foto: Mgr. Viktor Prachár