Mláďatá bocianov čiernych

Mláďatá bocianov čiernych (Ciconia nigra) v Malých Karpatoch sú už odrastené a v tmavom operení. Postupne začínajú opúšťať hniezda a pripravovať sa na samostatný život. Úspešnosť hniezdenia tohto druhu, ktorý patrí medzi predmet ochrany CHVÚ Malé Karpaty, je častokrát podmienená vyhlasovaním ochranných opatrení na hniezdnych lokalitách, ako aj intenzívnou komunikáciou s vlastníkmi a užívateľmi lesných pozemkov. Mladým bocianom prajeme veľa šťastia

Text a foto: Mgr. V. Prachár