Mestský lesopark chcú rozšíriť, minimálne tak, ako bol v roku 1973

Mestský lesopark chcú rozšíriť, minimálne tak, ako bol v roku 1973

Dnes bola vydaná tlačová správa, v ktorej sa hovorí o snahe rozšíriť rozlohu Bratislavského lesného parku. Uvedenú snahu vítame a predpokladáme, že sa tým výrazne posilnia mimoprodukčné vlastnosti lesov v okolí Bratislavy.

Tlačovú správu nájdete na tomto odkaze: http://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:20190305TBA00942

 

ÚEV Vydrica