Mestskí poslanci bratislavského zastupiteľstva schválili zonáciu mestských lesov

Mestskí poslanci bratislavského zastupiteľstva schválili zonáciu mestských lesov

Mestskí poslanci bratislavského zastupiteľstva jednohlasne schválili zonáciu mestských lesov v Bratislave

Bližšie informácie nájdete tu

Mapa zonácie ML Bratislava zdroj: https://bratislava.sk/sk/sprava/v-bratislavskom-lesoparku-vznikne-rozsiahle-uzemie-bez-rubania-stromov