Mestské lesy Bratislava a lesné hospodárstvo

Mestské lesy Bratislava a lesné hospodárstvo

Mestské lesy Bratislava sa nachádzajú z veľkej časti v našom kompetenčnom území a so záujmom sledujeme pozitívne zmeny z hľadiska ochrany prírody.

Zaujímavé články v kontexte ochrany prírody si môžete prečítať na blogu Denníka N tu.

Ďalší článok od riaditeľa Mestských lesov o znížení lesnej ťažby v dôsledku posilnenia mimoprodukčných a rekreačných vlastností lesa si môžete prečítať tu.