Mapovanie včelárika zlatého

V období od 25 mája až do 12 júna sme zvýšenú pozornosť venovali mapovaniu včelárika zlatého (Merops apiaster) v územnej pôsobnosti Správy CHKO Malé Karpaty. Práve v tomto období prebieha hniezdenie tohto pestro sfarbeného sťahovavého vtáka, ktorý k nám na hniezdiská prilieta v apríli a odlieta koncom augusta. Spoločenská hodnota tohto chráneného živočícha je 1 840 €.

Do kontroly hniezdnych lokalít a sčítavania obsadených hniezd sa tiež zapojili 8 členovia stráže prírody a 6 študenti Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Celkovo bolo skontrolovaných 10 obsadených lokalít s počtom 102 obsadených hniezdnych nôr v okresoch Bratislava, Malacky, Pezinok, Hlohovec a Piešťany. Najpočetnejšia hniezdna kolónia sa nachádza neďaleko Bratislavy – Devínskej Novej Vsi v národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla, kde sme na 4 miestach spočítali súčasne až 62 obsadených nôr, kde práve prebiehalo hniezdenie. Včelárikom prajeme veľa šťastia pri hniezdení. V prípade nálezu hniezd tohto druhu, ako aj informáciách o hniezdení v našej územnej pôsobnosti nás môžete informovať.