Mapovanie orchideí je v plnom prúde

Mapovanie orchideí je v plnom prúde

V tomto období sa venujeme aj mapovaniu vzácnych druhov orchideí. Ako ste si mohli všimnúť, príroda sa tento rok poponáhľala a aj u nás v Malých Karpatoch evidujeme kvitnutie niektorých druhov aj o mesiac skôr.
Druhy z čeľade Orchidaceae patria k najohrozenejším rastlinám na svete. Mapujeme ich z viacerých dôvodov, akými sú napríklad nastavenie vhodných menežmentových opatrení, sledovanie početnosti populácií na daných lokalitách a tiež z dôvodu aby sa predišlo zničeniu lokalít s ich výskytom antropogénnou činnosťou.
Ak náhodou viete o nejakých menej známych lokalitách a chcete sa so svojimi objavmi s nami podeliť, kontaktujte nás tu alebo oslovte našu botaničku Michaelu Galovú na mailovej adrese michaela.galova@sopsr.sk.
Sme radi, že podaktorí tak už urobili a vďaka nim sme našli aj nové lokality. Ďakujeme 🌸
Text/foto: Michaela Galová