Manažment Holubyho lesostepi

Strážcovia prírody z nášho pracoviska sa venovali zabezpečovaniu manažmentových opatrení v území európskeho významu Modransko-tŕňanské pustáky, v lokalite Holubyho lesostep nad Pezinkom. Tieto opatrenia, najmä kosenie a odstraňovanie náletových druhov drevín, je nevyhnutné zabezpečovať na pravidelnej báze, tak aby bol zachovaný priaznivý stav biotopov výskytu chránených druhov rastlín.