Manažment chránených území

Aj v tieto sychravé dni pracovníci zo Správy CHKO Malé Karpaty pomáhajú zlepšiť podmienky pre rast chránenej orchidey Himantoglossum caprinum (jazýčkovec východný). Na lokalitách s výskytom tejto vzácnej rastliny je potrebné prerieďovanie krovín a drevín tak, aby nedošlo k ich nadmernému zarastaniu. Dúfajme, že sa nám budúci rok odvďačí bohatou kvitnúcou populáciou.