kontrolná činnosť v NPR Devínska Kobyla

kontrolná činnosť v NPR Devínska Kobyla

Strážcovia prírody v spolupráci s Policajným zborom SR vykonávajú kontrolnú činnosť na území NPR Devínska Kobyla. Vzhľadom na často opakované porušovanie zákona o ochrane prírody a krajiny a konfliktné správanie návštevníkov Štátna ochrana prírody SR požiadala Políciu o súčinnosť. Predmetom spoločnej kontrolnej činnosti je prevencia, usmerňovanie návštevníkov a riešenie protiprávnych konaní – porušovania platných predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny.

Strážcovia prírody v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla sa často stretávajú s ľudskou bezohľadnosťou voči prírode a chráneným druhom rastlín a živočíchov. Neznámi páchatelia ničia aj zákazové označenie a upozornenia pre návštevníkov. Viacej sa dozviete v reportáži televíznych novín na TV Markíza z 8.3.2019. Reportáž s názvom “Miznú chránené druhy” nájdete na tomto odkaze. Územie NPR Devínska Kobyla je momentálne kontrolované a monitorované strážcami prírody na dennej báze.