Kontrola hniezdnych lokalít v severnej časti Malých Karpát

Kontrola hniezdnych lokalít v severnej časti Malých Karpát

Pracovníci Štátnej ochrany prírody SR, Správy CHKO Malé Karpaty vykonali minulý týždeň kontrolu hniezdnych lokalít druhov Falco peregrinus a Aquila heliaca v severnej časti Malých Karpát. Kontroly dopadli úspešne a zároveň prebehla komunikácia s úžívateľmi dotknutých pozemkov, pričom boli prijaté a z časti aj vykonané konkrétne opatrenia na zlepšenie ochrany týchto dravcov.