Kontrola hniezdnych lokalít

Minulý týždeň sme sa zamerali na kontrolu dodržiavania ochranných opatrení zo strany vlastníkov a užívateľov pozemkov na hniezdnych lokalitách orliaka morského (Haliaeetus albicilla) a orla kráľovského (Aquila heliaca). Orliaky morské začali opravovať a nadstavovať hniezdo. Na hniezdnych lokalitách sme zaznamenali prítomnosť oboch druhov. Negatívne faktory neboli pri kontrole zistené. Prajeme týmto majestátnym dravcom aby sa im darilo čo najviac ! ??