Kontrola dodržiavania platných zákazov v chránených územiach

Kontrola dodržiavania platných zákazov v chránených územiach

Prosíme návštevníkov chránených území o ohľaduplné sa správanie voči prírode a rešpektovanie platných zákazov. Za posledné obdobie sme zaznamenali zvýšené porušovanie zákona o ochrane prírody a krajiny v našom kompetenčnom území. Jednalo sa najmä o nelegálne vjazdy motorovými vozidlami. Upozorňujeme na skutočnosť, že vjazd a státie motorovým vozidlom v 2. až 5. stupni ochrany je kvalifikovaný, ako podozrenie z prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov, podľa § 305 ods. 2. Trestného zákona 300/2005. Trestnosť konania páchateľov v týchto prípadoch posudzuje odbor kriminálnej polície, kompetentný ďalej konať v tejto veci. Strážcovia prírody sa dôkladne zamerajú aj na ostatné porušenia zákona o ochrane prírody a krajiny. Z dôvodu slnečného jarného počasia, vzhľadom na stúpajúce nedisciplínované konanie vodičov vchádzajúcich do chránených území, bude zvýšená kontrolná činnosť Stráže prírody v spolupráci s Lesnou strážou a Policajným zborom SR.