Jar je už v plnom prúde a takéto poniklece kvitnú na rôznych lokalitách v pôsobnosti CHKO Malé Karpaty