Hniezdenie vzácneho sokola pri Trnave

Hniezdenie vzácneho sokola pri Trnave

Ohrozené sokoly červenonohé (Falco vespertinus) zahniezdili po 40 rokoch na lokalite pri Trnave  Viacej informácií sa dočítate v tomto ČLÁNKU.