Hniezdenie sokolov sťahovavých (Falco peregrinus) v Malých Karpatoch.

Hniezdenie sokolov sťahovavých (Falco peregrinus) v Malých Karpatoch.

Práve v polovici mája na území CHKO Malé Karpaty prebiehajú kontroly hniezdnych lokalít sokolov sťahovavých (Falco peregrinus). Tento druh patrí medzi druhy, ktoré sú predmetom ochrany  chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty. Monitoringu tohto impozantného dravca sa venuje úzko špecializovaná pracovná skupina z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Vzhľadom na citlivosť tohto druhu na vyrušovanie sme na viacerých lokalitách pristúpili k obmedzeniu turistických, športových a rekreačných aktivít, ako aj k zvýšenému ochrannému dohľadu, prípadnému stráženiu hniezd.

O tomto čase sa na hniezdach nachádzajú už veľké mláďatá, ktoré každú chvíľu opustia hniezda situované na skalných bralách.

Text a fotografie : Mgr. Viktor Prachár