Envirovýchova na Huštináde

Po druhýkrát sme sa zúčastnili kultúrno-spoločenského podujatia Húštináda v Malženiciach. Deťom sme poukazovali rybky z miestneho potoka Blava. Príjemné sme spojili s užitočným a druhové zloženie s počtom jedincov je aj súčasťou monitorovania tejto časti vodného toku.