Doplnenie označenia zakázaných činností na území NPR Devínska Kobyla

Doplnenie označenia zakázaných činností na území NPR Devínska Kobyla

Posledný víkend členovia dobrovoľnej stráže prírody z občianskeho združenia Iniciatíva stráže prírody doplnili nové označenie na území Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla v katastrálnom území Bratislava – Devínska Nová Ves, ktoré upozorňuje na zakázané činnosti na území, kde v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí 4. stupeň územnej ochrany.

Upozorňujeme najmä na zákaz pohybu mimo vyznačeného turistického chodníka a voľné púšťanie psov. Na lokalite Sandberg hniezdia v početnej kolónií včeláriky zlaté (Merops apiaster). Tento chránený živočích patrí medzi sťahovavé druhy vtáctva, ktoré k nám prilietajú v druhej dekáde apríla až začiatkom mája. Práve o tomto čase práve včeláriky inkubujú v norách svoje znášky. Na území NPR Devínska Kobyla hniezdi 50  – 65 párov tohto druhu. Jedná sa o jednu z mála početných kolónií na Západnom Slovensku.

Počas pracovných dní, ako aj víkendov prebiehajú kontroly členov stráže prírody na tejto lokalite na pravidelnej báze, ktorí dohliadajú na dodržiavanie zákona zo strany návštevníkov.

Upozorňujeme verejnosť na skutočnosť, že člen stráže prírody je za porušenie platných predpisov na úseku zákona o ochrane prírody a krajiny v zmysle jeho novely s účinnosťou od 1.1.2020 oprávnený uložiť blokovú pokutu na mieste až do výšky 300 eur.

 

Text a fotografia včelárika zlatého: Mgr. Viktor Prachár

Fotografie označovania  Ing. Filip Mrocek – oz.  Iniciatíva stráže prírody