Dnes oslavujeme Svetový deň mokradí.

Dnes oslavujeme Svetový deň mokradí.

Jedným z druhov bezprostredne viazaných na mokrade je orliak morský (Haliaeetus albicilla). Vodné biotopy si zasluhujú náš záujem a ochranu. Slovensko je signatárom dohovoru o ochrane mokradí (Ramsarská konvencia). Mokrade sú tu definované ako územia s močiarmi, slatinami, rašeliniskami a vodami prírodnými alebo umelými, trvalými alebo dočasnými, stojatými aj tečúcimi. Na mokrade ako na potravný a hniezdny biotop sú odkázané nielen naše najväčšie dravce orliaky morské, ale aj ďalšie druhy chránených živočíchov, ako sú bocian čierny (Ciconia nigra), hus divá (Anser anser) a migrujúce druhy vtáctva, ako sú žeriavy popolavé (Grus grus), ktoré tu nachádzajú odpočinok na dlhých cestách.
Text a foto: Viktor Prachár
na tomto linku je možné nájsť aj obsiahlejší článok o mokradiach