Vedecko-výskumné aktivity našej organizácie sme v uplynulých dňoch zamerali na výskum “tajuplných jám” tzv. depresií v oblasti Modry – Tisových skál. Vyskytuje sa tu zaujímavý typ krasu. Odborne sa nazýva kryptokras. Zaujímavosťou tohto krasu je, že na povrch priamo nevychádzajú krasové horniny (vápence a dolomity), ale sú prekryté inými horninami. Z pohľadu Malých Karpát je to unikátna oblasť. Na to aby sme si overili geologickú stavbu a ďalšie vzťahy, je potrebné doslova vidieť pod zem. Umožňuje nám to v tomto prípade geofyzikálna metóda – Elektrická rezistivitná tomografia. Pracuje na princípe odlišnosti odporu rôznych druhov hornín. Hĺbkový dosah pri našom meraní môže byť až 70 m. A to bez akéhokoľvek vŕtania, či narušenia pôdneho krytu. Naše výsledky môžu napomôcť k pochopeniu geologickej stavby tejto časti Malých Karpát.
Výskum zrealizovala už zabehnutá partia v zložení Dr. René Putiška (geofyzik) a za Správu CHKO Malé Karpaty Richard Zipser a Alexander Lačný. ?

Viac o tejto metóde a už zrealizovanom výskume sa dozviete napríklad tu:
https://www.speleott.sk/…/upl…/2019/09/Lacny-et_al_-Bana.pdf