Bobor vodný (Castor fiber) na vodných tokoch v pohorí Malých Karpát vytvára unikátne hrádzové systémy. Prehradením vodného toku vznikajú nové a zaujímavé biotopy, ktoré sú domovom pre množstvo ďalších organizmov.Takéto mokrade ako liahnisko využívajú na jar obojživeľníky, ako lovisko zasa bociany čierne a volavky popolavé. Prajeme bobrom aby sa im v našom území darilo