Brigáda v NPR Devínska Kobyla

Dňa 8.9.2018 bola vykonaná brigáda zamestnancami Volkswagen Slovakia a.s. a inými dobrovoľníkmi zameraná na zlepšenie stavu nelesných biotopov v NPR Devínska Kobyla. Všetkým účastníkom ďakujeme!