Včera sme v NPR Devínska Kobyla na lokalite Sandberg úspešne vypustili 2 dorastené mláďatká včelárika zlatého (Merops apiaster), ktoré už boli plne vyperené a v dobrej kondícií. Tieto jedince pochádzali z hniezdnej kolónie pri Leopoldove, kde boli hniezda nešťastne pri neskoro zistených stavebných prácach odbágrované. Za doterajšiu starostlivosť o mláďatká Správa CHKO Malé Karpaty ďakuje záchrannej stanici Havran v Ratnovciach. Mláďatká sa po vypustení pripojili k ostatným vyletencom do kŕdľa, ktoré boli pri hniezdnych norách dokrmované dospelými jedincami. Situáciu v hniezdnej kolónií intenzívne sledujeme a prajeme včelárikom veľa zdaru a šťastia