V Panónskom háji, ktorý je súčasťou NPR Šúr pokračujú plánované manažmentové opatrenia za účelom prinavrátenia pôvodného charakteru biotopu dubového lesa a pasienkov a to odvozom drevnej hmoty. Samostatne stojace- solitérne duby boli uvoľnené odstránením podrastu náletových drevín, ktoré ich tienili. Pôvodné ležiace aj stojace mŕtve drevo mohutných už dožitých dubov, ktoré sa aj v tomto čase nachádza na tomto území, bude ponechané na ploche k prirodzenému rozpadu. Presvetlením plôch vzniknú vhodné podmienky na rast trávnych spoločenstiev. Tešíme sa že sa znovu obnovia tieto spoločenstvá a budeme môcť na týchto miestach znovu vidieť druhy viazané na dubiny, lúky a pasienky.