Novinky

8. februára 2021

Brehové porasty na toku Parná

Interiér brehového porastu v nezregulovanom úseku vodného toku Parná medzi Košolnou a Suchou nad Parnou. Vodné toky s ich prirodzenou […]
18. januára 2021

Vyhodnotenie činnosti členov stráže prírody za rok 2020 – Bratislavský kraj

Tento príspevok prezentuje výsledky činnosti  členov stráže prírody za rok  2020 v územnej pôsobnosti Správy CHKO Malé Karpaty v Bratislavskom kraji. Za […]
7. decembra 2020

Mesto Bratislava chce vyhlásiť Pramene Vydrice za prírodnú rezerváciu

Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze: https://www.teraz.sk/regiony/bratislava-poziadalo-o-vyhlasenie-pram/512679-clanok.html  
7. decembra 2020

Ošetrili sme dva chránené stromy

Chránený strom Dolnolovčický brestovec v Dolných Lovčiciach rastie v centre obce pred budovou obecného úradu. V minulosti základné ošetrovanie vždy […]
6. novembra 2020

Manažment chránených území

Aj v tieto sychravé dni pracovníci zo Správy CHKO Malé Karpaty pomáhajú zlepšiť podmienky pre rast chránenej orchidey Himantoglossum caprinum […]