12. apríla 2021

Bratislavský lesopark bude značne rozšírený o štátne lesy

Hlavné mesto SR Bratislava uzavrelo dohodu s LESMI SR o obmedzení hospodárenia v štátnych lesoch na území Bratislavy. Viac informácii […]
15. marca 2021

Stráž prírody prosí návštevníkov chránených území o dodržiavanie platných predpisov

Počas posledných týždňov členovia stráže prírody zaznamenali zo strany  návštevníkov chránených území zvýšené porušovanie platných predpisov vyplývajúcich zo zákona NR […]
15. marca 2021

Fenoménom Dobrovodského krasu sú závrty

Viete v ktorej malokarpatskej krasovej oblasti sa nachádza najviac lievikovitých útvarov nazývaných závrty? Áno, je to práve Dobrovodský kras. Ich […]
8. marca 2021

Strážcovia prírody označovali prírodnú rezerváciu Bolehlav.

  Dňa 3.3.2021 strážcovia prírody zo správy CHKO Malé Karpaty, opravili existujúce označenie a doplnili nové označenie prírodnej rezervácie Bolehlav celkovo […]
22. februára 2021

Pre nášho najväčšieho dravca sa začalo hniezdne obdobie

Práve počas priebehu februára začínajú s hniezdením naše najväčšie dravce, ktorými sú orliaky morské (Haliaeetus albicilla). Momentálne prebieha intenzívna kontrola hniezdnych […]