Novinky

4. mája 2020

Kontrola hniezdnych lokalít a krúžkovanie mláďat orliakov morských v Malých Karpatoch

Dňa 1.5.2020 sa podarilo úspešne zrealizovať akciu kontroly hniezd a krúžkovania mláďat orliakov morských (Haliaeetus albicilla) v pohorí Malé Karpaty. […]
20. apríla 2020

Kontrola dodržiavania platných zákazov v chránených územiach

Prosíme návštevníkov chránených území o ohľaduplné sa správanie voči prírode a rešpektovanie platných zákazov. Za posledné obdobie sme zaznamenali zvýšené […]
24. marca 2020

Obmedzenie horolezeckej činnosti v Malých Karpatoch

Z dôvodu ochrany prírody – zabezpečenia pokoja pre chránené živočíchy počas reprodukčného obdobia upozorňujeme na obmedzenie skalolezeckej činnosti v CHKO Malé Karpaty […]
16. marca 2020
Samica orliaka morského (Haliaeetus albicilla) inkubujúca znášku v hniezde umiestnenom na buku.

Pre dravé vtáky sa začalo hniezdne obdobie

V Malých Karpatoch sa práve začala hniezdna sezóna pre dravé vtáky. Ako prvé s hniezdením začali začiatkom februára naše najväčšie […]
16. marca 2020
ilustračné foto: pixabay

Pracujeme v obmedzenom režime

Na základe zasadnutia krízového štábu Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky zo dňa 13. marca 2020, v súvislosti s preventívnymi opatreniami na predchádzanie […]